Невропластичност

Както са казали учените,

“Невропластичността се определя като възможност на мозъка да се променя и адаптира спрямо значими промени в организма и околната среда чрез анатомична и функционална реорганизация на нервната система на две нива: мозъчна кора (корова пластичност) и невронална мрежа (невронална пластичност). Това се постига чрез активиране на функционално неактивни нервни клетки, пътища и връзки, промяна в техния брой, форма и размери, образуване на нови неврони и др.”

Накратко, вече говорим за ултимативната отговорност на индивида в контекста на персоналната реалност на същия.

Джон Гърдън и Шиня Яманака печелят Нобелова награда рез 2012 г. за откритието си, че мозъчните клетки могат да бъдат препрограмирани, за да се превърнат в плурипотентни.

the mind changes the body changes the mind

Невропластичността повелява, че мозъкът променя съзнанието променя мозъка. Тоест, каквото мислиш и осъзнаваш, формира мофрологичните структури на мозъка ти, а каквито са морфологичните структури на мозъка ти, такива са в предоминантности емоциите, мислите, изборите, ерго, действията ти, твоята реалност. Има редица доказателства, че човешката ДНК може да бъде променена от мисли, изречено, чуто, които упражняват влиянието си и върху невроплатичността на мозъка.

Rick Hanson работи много в тази посока, като нарича упражненията Positive neuroplasticity. Разработил е десетки програми и медитации, с които, ако си вършиш твоята работа да отделиш време, внимание и обич за практиката, тя ще доведе до усилване на невонните връзки, които ти вършват работа пък да си вършиш всичко останало. Мозъкът ни е по дизайн създаден да обръща внимание на негативните случвания и е действително адски трудно, особено след един известен или пък не брой години на травми и високи нива на хормоните на стреса, да бъде приучен да фокусира върху положителното. Но се случва, с методичност и вяра, а и уважение към процеса. Същотое с медитацията, тя променя хардуера – мозъка -, за да може впоследствие новите клетки, новитевръзки, по-здравите структури да са повече, по-силни и по-хголеми и софтуерът – съзнането – да изпълнява добрата програма, а не злата стара на аз не мога, не знам, винаги всичко ще бъде така.