Дишането

Най, най-естественото нящо, досущ като чистичката радост на бебешка усмивка. Виж я, въплътила радостта от съзиданието. Просто е, просто й е ама идеално. Какво повече й е необходимо – никой да не й пречи. Същото, с дишането. Ако можеш да дишаш, без никой да ти пречи, ти си.

Знаем го всички онова с 10 дълбоки вдишвания и издишвания, когато стресът на живия живот те засипе. А колцина го практикуваме немедленно? Малцина. Прекрасно би било да започнем, обаче.

Съзнателното дишане заземява, приласкава и сближава. Теб с теб. След това имаш възможност без да е създаден допълнителен демидж да продължиш напред, боравейки с ресурса си по по-мил за самото теб като човешко същество начин.

Работи ето така. Сядаш. Дишаш. Има варианти на второто, ето двата, за които съвсем спонтанно се сещам, естествено са крайно непредставителна извадка:

  • 4 на 4 е съвсем лесничкото, броиш до 4 на вдишване, задържаш, докато преброиш до 4, издишаш, броиш до 4, вдишаш, броейки, изненада, до 4. Съвършено е, като квадрат.
  • методът на Джо Диспенза, представяйки си, че през тялото ти минава една драга основна тръба. Вдишвайки, изтегляш въздуха отдолу, колкото можеш по-отдолу, нагоре, към върха на главата. Задържаш там, много. Идеята е да се натрупа, натрупа, държиш, натрупа, държиш… и се отдаваш на едно заслужено, облекчително издишане.

При всички случаи идеята е една и съща. Като седнеш да дишаш, си това, седнал. Даваш си тайм аут, фокусираш се, отделяш се, присъстваш. Физиологично, парасимпатиковата нервната система отговаря за издишането. Тя е тази, която се грижи за релакса ни, отпускането, почивката, съня… така че, когато отделиш концентрирано време и внимателно внимание на издишането си, удължиш го, то ангажираш парасимпатиковата нервна система и тя започва да действа както си знае. Тоест, отпускаш се. Става ти хубаво. Повече кислород достига до мозка. До всички клетки. Съзнанието осъзнава, че всичко е наред. Парасимпатиковата нервна система иначе не би била активна, ако не беше всичко наред.

В този смисъл и контекста на живия живот, осъзнатото дишане е най-достъпният лайф хак.

Без дишане няма живот, а виж животът колко молни и подмолни начини прилага да ни припомня да дишаме.