Супер е да четем за mindfulness живота, много е хубаво и когато ни се случва. То ние го случваме. Но пък на нас собствено междувременно се случва и живият живот. И как да го успяваме всичкото, като имаме и толкова много други неща за правене?

Има много, което тренираното съзнание може да направи за преодоляване на злата хуйня, която се е изсипала. Това е целта на блога ми – ефективно споделяне на стратегии, тактики и механизми за подобряване качеството на живот.

Колкото и целенасочено понякога светът да подхожда към начинанието да те разстрои, затрупа, обезсърчи, покоси, има доволно много, което можеш да направиш за себе си, за да светнеш.

Не, не става веднага.

Не, не работи магически.

Не, не е завинаги.

Изцяло нов начин на живот е. Иска си методичен и волеви подход.

Лесно е. Освен това, откровено приятно. За ума, за тялото.

Личностното развитие и на емоционално, и на физическо и на духовно ниво води към това, което на мен поне ми се струва немалка част от Големия Му Смисъл – един живот си имаме, дай да го живеем в максималното, което можем да постигнем.

Интересното е какво се случва, когато започнеш да го прилагаш това едно развитие? С всичкото му, което „живееш“ означава за жена, майка, професионалист с амбиции за реализация през кариера, дъщеря, приятел, приятел и на себе си, който каквито още роли има в списъка.

Гледай на мен като на експеримент.

Тук разказвам каквото научавам:

  • практики за повишаване качеството на живот чрез mindful стратегията на битието
  • курсовете, които откривам и изучавам
  • личният ми опит какво помага и как, с научната информация защо
  • изводите от историите ми как се живее чрез положителна трансформация, като искаш винаги да се развиваш във всяка от ролите си